Niepoprawna pisownia

piszerz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piszesz

Poprawna pisownia, znaczenie: piszesz pochodzi od słowa pisać, które definiowane jest, jako:
– nanoszenie ręcznie lub za pomocą komputera (maszyny do pisania) na papier lub inny materiał znaków graficznych, liter i cyfr,
– tworzenie określonego tekstu np. wiersza, przekazywanie swoich myśli, informacji.
Słowo pisać wywodzi się od słowiańskiego określenia pьsati – rysować, wyskrobywać, kreślić, malować.
Forma piszesz to czasownik w czasie teraźniejszym, w liczbie pojedynczej i w drugiej osobie. Poprawna pisownia słowa to piszesz przez sz na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem jaką ocenę mam ci wystawić na koniec semestru, piszesz przepiękne wypracowania, używasz literackiego języka, a jednocześnie robisz bardzo wiele błędów ortograficznych.
Jeżeli piszesz szybko na komputerze to mam dla ciebie świetną pracę przy przepisywaniu artykułów, praca może mało ambitna, ale dobrze płatna.
Muszę cię Karolku pochwalić, że piszesz bardzo ładnie, twoje literki są bardzo równiutkie i staranne, jak tak dalej pójdzie to w pisaniu będziesz najlepszy w klasie.


Niepoprawna pisownia

piszeż

Niepoprawna pisownia