Poprawna pisownia

napisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napiż

Niepoprawna pisownia