Poprawna pisownia

zaniżasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za niżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanirzasz

Niepoprawna pisownia