Poprawna pisownia

Hiob

Poprawna pisownia, znaczenie: imię męskie Hiob należy zapisywać przez H. Ma ono biblijne pochodzenie, czasem zapisywane jest jako Job. Oznacza człowieka prześladowanego. Ze względu na swoje pochodzenie musi być zapisywane w oryginalnej formie.

Przykłady poprawnej pisowni

Hiob to nie tylko postać biblijna, ale również pierwszy patriarcha Moskwy i całej Rusi.
Jednym ze świętych prawosławnych jest Hiob Poczajowski, który żył w XVI i XVII wieku.
Hiob to postać biblijna, mężczyzna, będący mieszkańcem ziemi Us, bohater Starego Testamentu.


Niepoprawna pisownia

Chiob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hjob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Chjob

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Hiop

Niepoprawna pisownia