Zarówno wyrażenie częścią, jak i częściom jest poprawne językowo, jednak nie oznacza to, że można stosować je wymiennie. Oba wyrazy stanowią bowiem formy słowa podstawowego odmienione w innych przypadkach. Pochodzą one od rzeczownika część – w języku polskim nazywamy tak fragment danej całości, z kolei w żargonie mechanicznym jest to urządzenie elektryczne lub mechaniczne, które działa w określony sposób i jest przeznaczone do pracy wewnątrz innego przyrządu lub we współpracy z nim. Zachęcamy do lektury definicji i praktycznych przykładów dla każdego z tych wariantów tego słowa, a gdyby pojawiły się dodatkowe pytania przypominamy o możliwości ich zadania w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

częściom

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie częściom to rzeczownik podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Zasady pisowni polskiej mówią, iż tego typu postacie deklinacyjne powinny być zawsze zakończone głoskami om.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy myślisz, że nowy film dorówna poprzednim częściom tej sagi?
Pracownicy tego warsztatu dadzą nowe życie używanym częściom samochodowym.
Front atmosferyczny idący ku nam znad Afryki przynosi południowym częściom Polski opady deszczu.


Poprawna pisownia

częścią

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo częścią to z kolei forma rzeczownika bazowego odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. We współczesnej polszczyźnie rzeczowniki, zaimki, liczebniki, przymiotniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej każdorazowo przyjmują końcówkę ą.

Przykłady poprawnej pisowni

W chórze czułam się doskonale, wiedziałam, że jestem częścią wspaniałej organizacji.
Częścią dzisiejszego wieczoru będzie bieg na orientację.
Morze Śródziemne jest częścią Oceanu Atlantyckiego.