Niepoprawna pisownia

zprezentować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprezentować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sprezętować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z prezentować

Niepoprawna pisownia