Niepoprawna pisownia

zprezentować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprezentować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sprezętować

Niepoprawna pisownia