Poprawna pisownia

za granicą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zagranicą

Niepoprawna pisownia