Poprawna pisownia

za granicą

Poprawna pisownia, znaczenie: w wypowiedziach mówiących o czymś, co odbywa się na terenie innego kraju, wyrażenie za granicą jest jedynym poprawnym. Służy ono również do opisu sytuacji, w której coś odbywa się poza umowną lub formalną linią graniczną, oddzielającą dwie jednostki terytorialne i nie musi wówczas dotyczyć państwa.
Za granicą należy zapisywać oddzielnie, o czym decyduje zasada, mówiąca, iż przyimki, w tym za, należy zawsze zapisywać rozłącznie od wyrazów, które dopełniają.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy byłem za granicą naszego kraju, poznałem wielu ludzi, dzięki którym teraz płynnie mówię po angielsku.
Za granicą Polski, rozciągającą się na południu, znajdują się Czechy i Słowacja, które słyną z przepięknych widoków.
Gdy znajdziesz się za granicą naszego miasta, będziesz zdany tylko na siebie, więc uważaj podczas podróży.


Niepoprawna pisownia

zagranicą

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: warto przy tym zauważyć, iż zagranica to słowo, które ogólnie określa wszystkie miejsca poza terytorium danego kraju, na przykład Polski. Podczas odmiany przez przypadki, forma zagranicą pojawia się w narzędniku, odpowiadającym na pytania: z kim, z czym? Odpowiedź brzmi wówczas z zagranicą. Istnieje jednak ograniczone zastosowanie tego wyrazu, który pojawia się praktycznie wyłącznie w wypowiedziach typu: Francja, Niemcy, Czechy czy Wielka Brytania są dla nas zagranicą. W tym kontekście informuje ogólnie, że wymienione kraje można objąć wspólnym mianem zagranica. Słowo zagranicą nie może być jednak stosowane do opisu wydarzeń, rozgrywających się za granicą.

Niepoprawna pisownia

zagranicom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako celownik liczby mnogiej słowa zagranica.

Niepoprawna pisownia

za granicom

Niepoprawna pisownia