Niepoprawna pisownia

mineło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

minęło

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to forma czasownika minąć, odmienionego w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym. Czasownik ten oznacza przechodzenie, przejeżdżanie obok czegoś lub kogoś, przemijanie jakiegoś zjawiska, ale także zaprzestanie odczuwania czegoś. Zwrotem tym możemy również określić ustanie trwania czy też zakończenie czegoś.
W języku polskim zwrot minęło piszemy zawsze z wykorzystaniem głoski ę. Jego błędny zapis przez e wynika z zasugerowania się niedokładną artykulacją tego wyrazu. Wówczas nosowa głoska ę zostaje zastępowana przez prostszą w wymowie ustną głoskę e, połączoną z n. Przez to warto zapamiętać, że poprawna wymowa może pomóc uniknąć wielu błędów ortograficznych.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy odchodził, poczułam ukłucie smutku, które jednak szybko minęło.
Dopiero kilka godzin po zabiegu minęło uczucie wewnętrznego spokoju, wywołane znieczuleniem.
Usłyszałam tupot nóg – po chwili minęło mnie pędzące w kierunku wesołego miasteczka dziecko.