Poprawna pisownia

żeby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to nieodmienny zwrot, mogący występować jako dwie różne części mowy. Po pierwsze, może być spójnikiem, którego zadaniem jest połączenie zdania nadrzędnego ze zdaniem podrzędnym okolicznikowym celu. Wówczas zdanie podrzędne wskazuje niezrealizowany cel, możliwość lub warunek tego, co określa zdanie nadrzędne. Drugą funkcją tego wyrazu jest bycie partykułą, wyrażającą życzenie. Zamiast żeby możemy użyć wyrażeń: oby, oby tylko, aby, by, ażeby.
Pisowni tego wyrażenia nie tłumaczy żadna reguła obowiązująca w języku polskim. Od kiedy tylko zaczęło ono występować w języku pisanym, do jego zapisu używane było zawsze ż. Pisownię tę należy po prostu zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Co muszę zrobić, żeby Paweł wreszcie mi uwierzył?
Powiedziałem sobie, że nic mnie nie zatrzyma i wyjdę na ring, żeby zdominować przeciwnika.
W te święta zrobię wszystko, żeby goście poczuli się u nas jak u siebie w domu.


Niepoprawna pisownia

rzeby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeby

Niepoprawna pisownia