Niepoprawna pisownia

wyjontkowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyjątkowa

Poprawna pisownia