Niepoprawna pisownia

pokasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pokarz

Poprawna pisownia, od słowa „pokarać”, znaczenie: karać kogoś.


Poprawna pisownia

pokaż

Poprawna pisownia, od słowa „pokazać”, znaczenie: dać coś zobaczyć, wykonać przy kimś konkretną czynność, aby mógł się jej nauczyć.