Rzadko to zgodnie z definicją zawartą w słownikach wydawnictwa PWN:
1. «w dużej odległości lub odstępach od siebie»
2. «w dużych odstępach czasu lub w niewielu przypadkach»
3. «wyraz towarzyszący zaimkom lub przysłówkom, ograniczający ich zastosowanie do niewielkiej liczby przedmiotów, osób, sytuacji, miejsc»

Definicja słowa rzadko

Rzadko to przysłówek odprzymiotnikowy, wywodzący się od przymiotnika rzadki. Stopniuje się go syntetycznie, dodając odpowiednie końcówki i uzyskując formy: rzadkorzadziejnajrzadziej.
We współczesnej polszczyźnie przysłówek ten ma kilka znaczeń: rzadko to inaczej w dużych odstępach bądź dużej odległości od siebie, w niewielu przypadkach lub też w dużych odstępach czasu. Jest to również wyraz, który – towarzysząc zaimkom bądź przysłówkom – ogranicza ich zastosowanie do niewielkiej liczby przedmiotów, osób, miejsc lub sytuacji.


Wyjaśnienie zasady pisowni słowa rzadko

Przysłówek rzadko zawsze zapisujemy przez rz. Pisownię tę należy zapamiętać, ponieważ nie uzasadnia jej żadna obowiązująca w naszym języku reguła.


Najczęściej występujące błędy ortograficzne

Niepoprawna pisownia

żadko

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: niepoprawne użycie ż z kropką w miejsce rz to często spotykany błąd ortograficzny.

Niepoprawna pisownia

żatko

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: połączenie niepoprawnego użycia ż z kropką wraz z błędnym zapisem fonetycznym litery t zamiast d.

Niepoprawna pisownia

rzatko

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: błędny zapis fonetyczny – użycie litery t w miejscu, gdzie dopuszczalne jest wyłącznie użycie litery d.


Praktyczne przykłady użycia słowa w zdaniu

Musimy się wreszcie spotkać – ostatnio bardzo rzadko ze sobą rozmawiamy.
To bardzo pilna uczennica, wyjątkowo rzadko zdarza jej się dostać słabszą ocenę.
Pomimo tego, że na żywo widujemy się rzadko, jesteśmy w stałym kontakcie.
Moja babcia bardzo rzadko wspomina wydarzenia z czasów wojny.
Wiem, że rzadko tu bywasz, więc skorzystałam z okazji i chciałam zaprosić Cię na kawę.


Odmiana słowa rzadko

Przysłówek rzadko stopniuje się syntetycznie poprzez dodanie do niego odpowiednich końcowej w następujący sposób:

 • stopień równy: rzadko
 • stopień wyższy: rzadziej
 • stopień najwyższy: najrzadziej

Zasady wymowy

 • IPA (międzynarodowy alfabet fonetyczny): [ˈʒatkɔ]
 • AS (slawistyczny alfabet fonetyczny): [žatko]
 • Zjawiska fonetyczne: utrata dźwięczności

Słownik wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych dla rzadko

Synonimy: nieczęsto, pojedynczo
Antonimy: często, gęsto


Związki frazeologiczne, jakie tworzy słowo rzadko

 • jak rzadko kto – jak niewiele osób, jak mało kto,
 • jak rzadko kiedy – tak rzadko, że prawie nigdy,
 • rzadko który tyran śmiercią swoją umiera – los prędzej czy później zwraca się przeciwko ludziom niegodziwym, odpłacając im z nawiązką za ich złe uczynki, nie pozwalając zaznać spokoju.

Etymologia słowa

Omawiany przysłówek występował już wiele setek lat temu w podobnej formie we wszystkich językach słowiańskich, ma on zatem pochodzenie historyczne.


Różnice między rzadko, a innymi wyrażeniami

W języku polskim istnieją również inne słowa służące do określania częstotliwości zdarzeń lub odstępów pomiędzy zdarzeniami. Słowa określające zdarzenia zachodzące mniej często niż rzadko to nigdy, słowa określające podobną częstotliwość to sporadycznie i nieczęsto, natomiast słowa opisujące zdarzenia regularniejsze to: zwykle, często i zawsze.


Lista wyrazów pokrewnych

Rzeczowniki: rzadkość, rzednięcie, rozrzedzenie i przerzedzenie
Czasowniki: rzednieć, rzednąć, przerzedzać, przerzednąć, rozrzedzać, rozrzedzić
Przymiotniki: rzadki, rzadziutki
Przysłówki: z rzadka, na rzadko


Tłumaczenie słowa na popularne języki obce

Jeśli chodzi o tłumaczenia tego słowa na najpopularniejsze języki obce prezentują się one w następujący sposób:

 • angielski: rarely, seldom, sparsely
 • arabski: نادرا (nádiran)
 • białoruski: рэдка
 • bułgarski: рядко
 • chorwacki: rijetko
 • czeski: zřídka, málokdy
 • duński: sjældent, tyndt
 • esperanto: rare, malofte
 • fiński: harvoin
 • francuski: rarement
 • hiszpański: raramente
 • holenderski: zelden
 • islandzki: sjaldan
 • japoński: 滅多に (mettani)
 • łaciński: raro
 • niemiecki: selten
 • rosyjski: редко; редко
 • rumuński: rar
 • szwedzki: sällan
 • ukraiński: рідко
 • włoski: raramente

Uwagi i ciekawostki o rzadko

Swego czasu, odmieniając przysłówek rzadko w stopniu wyższym, używano formy rzadziej, dopiero stosunkowo niedawno do użytku została wprowadzona wersja rzadziej.