Uwaga! Pisownia wójek jest niepoprawna!

Poniższe opracowanie zawiera informacje na temat poprawnej formy, jaką jest wujek. Pisownia wójek z użyciem ó zamiast u stanowi błąd ortograficzny.

to zgodnie z definicjami PWN:

Definicja słowa

Sformułowanie wujek to zdrobnienie od rzeczownika wuj. Terminem tym określamy brata naszego ojca lub matki, a dodatkowo męża siostry ojca lub matki.


Wyjaśnienie zasady pisowni słowa

Omawiany wyraz, tak samo jak jego formę podstawową, czyli wuj, należy zapisywać przez u otwarte. Pisownię tę należy zapamiętać.


Najczęściej występujące błędy ortograficzne

Niepoprawna pisownia

wójek

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: niepoprawna pisownia wynikająca z nieznajomości zasad pisowni polskiej.


Praktyczne przykłady użycia słowa w zdaniu

Mój wujek ze strony mamy to mój najlepszy przyjaciel.
Wujek z ciocią wrócili z rejsu dookoła świata i każdemu z nas przywieźli fantastyczne prezenty.
Kochanie, zostań dziś wieczorem w domu. Przychodzi do nas wujek z ciocią i Twoimi kuzynami.
Mamo, czy to nie wujek Michał idzie po drugiej stronie ulicy?
Mój wujek jeździ momentami bardzo nieostrożnie – wolałabym żebyś to Ty odwiózł mnie do domu.


Odmiana słowa

  • stopień równy:
  • stopień wyższy:
  • stopień najwyższy:

Zasady wymowy

  • IPA (międzynarodowy alfabet fonetyczny): []
  • AS (slawistyczny alfabet fonetyczny): []
  • Zjawiska fonetyczne:

Słownik wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych

Synonimy:
Antonimy:


Związki frazeologiczne, jakie tworzy słowo

  • wujek dobra rada – żartobliwe określenie osoby, która nieproszona lubi udzielać innym porad.

Etymologia słowa

Omawiany rzeczownik ma pochodzenie historyczne, podobnie jak wyraz, od którego się wywodzi, czyli wuj. Oba funkcjonowały już w języku staropolskim.


Różnice między XXX, a innymi wyrażeniami


Lista wyrazów pokrewnych

Rzeczowniki:
Czasowniki:
Przymiotniki:
Przysłówki:


Tłumaczenie słowa na popularne języki obce

Jeśli chodzi o tłumaczenie tego słowa na najpopularniejsze języki obce: