Poprawna pisownia

chodźmy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz chodźmy w języku polskim oznacza zawołanie, zachętę, a także wykrzyknienie. Warto też wiedzieć, że wykrzyknik ma zadanie oznaczanie emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi. W ten sposób pokazuje się też charakter osoby żądającej lub rozkazującej. Wykrzyknik stosuje się by wyróżnić fragment wypowiedzi. Chodźmy to wykrzyknik w pierwszej osobie liczby mnogiej czasownika chodzić. Chodzić natomiast oznacza przenosić się z miejsca w miejsce o własnych siłach, pozostawać w ruchu, poruszać się na własnych nogach. Słowo chodźmy piszemy zawsze przez , ponieważ w pokrewnych wyrazach tego czasownika wymienia się na dz na przykład: chodzą, chodzimy.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodźmy do domu, czas gotować obiad, bo za godzinę przyjdą goście.
Nie ma czasu, chodźmy do szkoły, zaraz zacznie się ostatnia lekcja.
Chodźmy do kina, mam dość tego trudnego tygodnia i potrzebuję relaksu.


Niepoprawna pisownia

choćmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chośmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hodźmy

Niepoprawna pisownia