Wyrażenie tramwajów oraz tramwai to rzeczownik tramwaj odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej.
Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny, rzeczowniki, których temat zakończony jest samogłoską, w formie dopełniacza liczby mnogiej mogą przyjąć zarówno końcówkę -jów, jak i -i. Można zatem wywnioskować, że prawidłową wersją będzie zarówno wyraz tramwajów, jak i tramwai. Niektórzy językoznawcy sugerują jednak, by starać się unikać używania form zakończonych na -i w języku oficjalnym, ograniczając się do korzystania z nich w mowie potocznej.
Tramwajem nazywamy pojazd szynowy, dostosowany do ruchu drogowego, który jest przeznaczony do przewozu pasażerów.

Poprawna pisownia

tramwajów

Poprawna pisownia, znaczenie: pisownia rekomendowana.

Przykłady poprawnej pisowni

Na skrzyżowaniu obok mnie było chyba jakieś zderzenie tramwajów, bo żaden z nich nie ruszył z miejsca co najmniej od godziny.
Kiedy byłam dzieckiem, strasznie bałam się tramwajów i hałasu, jaki powodują.
Który z tych tramwajów pasuje Ci bardziej? Ja jednym i drugim dojadę na miejsce.


Poprawna pisownia

tramwai

Poprawna pisownia, znaczenie: zalecamy ograniczenie używania tej formy wyłącznie do mowy potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Zimą staram się unikać nieogrzewanych tramwai.
W jednym z tramwai agresywny mężczyzna pobił swoją towarzyszkę i nikt na to nie zareagował.
Nawet nie liczyłem, ile tramwai przejechało, zanim wreszcie z jednego wysiadłaś.


Niepoprawna pisownia

tramwaji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tramwaii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tramwajii

Niepoprawna pisownia