Niepoprawna pisownia

zemną

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w znaczeniu: zgnieść, pognieść (od słowa „zmiąć”).


Poprawna pisownia

ze mną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zemnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ze mnom

Niepoprawna pisownia