Obie zaprezentowane tu formy pisowni (czyli nie tylko niepaląca, ale też nie paląca) mogą być w pewnych kontekstach wypowiedzi poprawne, jednak należy podkreślić, że zalecane jest stosowanie pisowni łącznej (czyli wersji pisowni niepaląca) niezależnie od okoliczności, ponieważ zgodnie z decyzją Rady Języka Polskiego, która została opublikowana w grudniu 1997r. można łączyć nie z imiesłowami przymiotnikowymi, niezależnie od ich znaczenia i funkcji. Wynika z tego, że stosując pisownię łączną w każdej sytuacji mamy pewność, że nie popełniamy błędu – choć rzecz jasna wyjątkiem będą tutaj oczywiście konstrukcje przeciwstawne takie jak: nie paląca, lecz łagodna. W przypadku wątpliwości zapoznaj się z naszymi przykładami użycia obu form zapisu w zdaniach.

Poprawna pisownia

niepaląca

Poprawna pisownia, forma zalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Wiktor był od zawsze niepalący, na pewno nigdy nie widziałem go z papierosem.
To jest przestrzeń dla osób niepalących, strefa dla palaczy jest w tamtym miejscu.


Poprawna pisownia

nie paląca

Poprawna pisownia, forma dopuszczalna.

Przykłady poprawnej pisowni

Karolina była nie paląca, w chwili, gdy ją zobaczyłem. Nie rozstała się jednak z nałogiem, niestety nadal nie jest więc niepaląca.
Bolesność, którą odczuwam mogę określić jako nie palącą, lecz łagodną.