Niepoprawna pisownia

niom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nią

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nią to zaimek, którym możemy zastąpić imię kobiety, o której mowa w wypowiedzi. Pojawia się po przyimkach i odnosi do konkretnej osoby płci żeńskiej.
Nią należy zapisywać przez ą. Jest to odpowiednik zaimka nim, który pojawia się w rodzaju męskim, w którym należy końcówkę m zastąpić damską końcówką ą. Wyraz ten używany jest w bierniku i narzędniku liczby pojedynczej i zawsze musi występować po przyimku. Jeśli przyimka nie ma, należy używać formy .

Przykłady poprawnej pisowni

Pytał o nią kilkakrotnie w recepcji hotelu, w którym pracowała, ale nigdy do niego nie wyszła.
Widział się z nią kilka dni temu i doskonale wspominał to spotkanie, dlatego chciał je powtórzyć.
Martwił się o nią, ilekroć spóźniała się po pracy do domu, ponieważ mieszkali w niebezpiecznej dzielnicy.