Niepoprawna pisownia

wpoprzek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w poprzek

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie przyimkowe w poprzek zapisujemy rozłącznie. Wynika to zasady, że połączenie przyimka z przysłówkiem, rzeczownikiem, zaimkiem czy liczebnikiem zawsze zapisujemy w polszczyźnie rozłącznie. W poprzek jest jednocześnie frazemem przysłówkowym.
Wyrażenie w poprzek oznacza, że ktoś lub coś znajduje się bądź porusza prostopadle do długości obiektu, albo też w stosunku do dłuższego boku tego obiektu. W poprzek może również oznaczać, że coś, na przykład pogląd, odbiega od głównego i utartego nurtu.
Synonimami tego wyrażenia są: na krzyż, na wskroś, wszerz, poprzecznie, przeciwnie niż wiodący nurt i interpretacja danej sytuacji.

Przykłady poprawnej pisowni

Wbrew temu, co myśli wiele osób dżdżownica jest prążkowana w poprzek.
Sukienki prążkowane w poprzek były modne w ubiegłym sezonie.
Poukładaj rzeczy w poprzek, to może więcej się zmieści.


Niepoprawna pisownia

wpopszek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w popszek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpopżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w popżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w poprzeg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpoprzeg

Niepoprawna pisownia