Niepoprawna pisownia

wyrarza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyraża

Poprawna pisownia