Poprawna pisownia

która

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo która należy zapisywać przez ó. Wywodzi się ono od zaimka pytającego kto, a występowanie samogłoski o w wyrazie pokrewnym decyduje o zapisie przez ó.
Zaimek pytający która używany jest do zadania pytania o sprecyzowanie, o jaką osobę lub jaki przedmiot chodzi. Może być także wykorzystywany do wprowadzenia w wypowiedzi zdania podrzędnego, precyzującego, o kim lub o czym mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Możesz mi powiedzieć, która jest teraz godzina? Nie chciałbym się dzisiaj spóźnić do pracy.
Byłem u mojej koleżanki, która niedawno ponownie przeprowadziła się do naszego miasta.
Która z was to zrobiła? Obiecuję, że jeśli jedna przyzna się do winy, druga nie zostanie ukarana.


Niepoprawna pisownia

ktura

Niepoprawna pisownia