W języku polskim występują oba przedstawione poniżej sformułowania. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo niemal identycznego brzmienia, nic ich ze sobą nie łączy – są innymi częściami mowy, różnią się znaczeniem i powinny być używane w odrębnych sytuacjach. Aby nie pomylić tych słów warto zapoznać się z definicjami i praktycznymi przykładami użycia, które prezentujemy poniżej. Przypominamy także, że istnieje możliwość zadawania naszej redakcji pytań językowych.

Poprawna pisownia

oddział

Poprawna pisownia, znaczenie: oddziałem nazywamy pojedynczą, odrębną, samodzielnie funkcjonującą część jakiejś organizacji lub urzędu, grupę ludzi, która jest częścią pewnej formacji, a także jednostkę chronostratygraficzną dziejów Ziemi.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym tygodniu ze szkolenia powróci oddział wojskowy mojego męża.
Jeżeli w dalszym ciągu będzie ubywać nam personelu, będziemy zmuszeni zamknąć oddział terenowy naszej firmy.
Babcia została przeniesiona bezpośrednio na oddział geriatrii.


Poprawna pisownia

odział

Poprawna pisownia, znaczenie: odział z kolei to czasownik odziać (aspekt dokonany od formy odziewać), który został odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim, w czasie przeszłym. Jest to nieco już przestarzały wyraz, nazywający czynność ubierania kogoś lub zakładania czegoś na siebie.

Przykłady poprawnej pisowni

Sprawdź, czy odział się wystarczająco ciepło.
Spodziewając się porywistego wiatru, odział dodatkowy sweter.
Dziadek odział wnuczka tak ciepło, że ten niemal nie mógł się ruszać.