Niepoprawna pisownia

poco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po co

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie po co należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie zawierające przyimek po, który we wszystkich zestawieniach należy zapisywać oddzielnie.
Po co to pytanie o cel, który ma zostać osiągnięty w wyniku pewnego działania lub został już osiągnięty w wyniku wcześniejszych wydarzeń. Synonimem dla tego wyrażenia może być w jakim celu.

Przykłady poprawnej pisowni

Po co przyjechałeś dzisiaj do babci, skoro mówiła ci, że nie będzie mieć dla ciebie czasu?
Po co angażujesz się w związek z żonatym facetem, skoro jest z góry skazany na porażkę?
Wiesz może, po co Ania pojechała do Barcelony, skoro tydzień temu nie chciała opuszczać domu?