Niepoprawna pisownia

za gadały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagadały

Poprawna pisownia