Niepoprawna pisownia

jak kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo jakkolwiek musi być zapisywane łącznie. Jest ono przysłówkiem złożonym, wobec którego stosuje się ogólną zasadę, mówiącą, że tego typu wyrazy pisane są razem. Co więcej, wszystkie słowa zawierające nieokreśloną cząstkę -kolwiek, będącą przyrostkiem, zapisujemy z nią łącznie. Nie może ona występować samodzielnie.
Jakkolwiek oznacza w dowolny sposób, bez specjalnych wymagań, które trzeba spełnić. Może być stosowany w pejoratywnym znaczeniu wykonywania zadań w sposób niechlujny, nieporządny, bez przykładania się, byle jak.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakkolwiek byś tego nie powiedział, zawsze będzie dobrze, bo masz po prostu rację.
Zrobiła pracę domową jakkolwiek, byleby tylko nie oddać pustego zeszytu nauczycielce.
Jakkolwiek by się nie starał, zawsze rezultat był gorszy od tego, czego się spodziewał.