Niepoprawna pisownia

jak kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakkolwiek

Poprawna pisownia