Obie przedstawione poniżej formy są jak najbardziej poprawne i funkcjonują w języku polskim, jednak ze względu na różne znaczenia każdej z nim wymienne stosowanie będzie tożsame z popełnieniem błędu językowego. Aby uniknąć podobnych sytuacji zapoznaj się z definicjami i przykładami dla każdego ze znaczeń, a w przypadku wątpliwości pozostaw swoje pytanie do naszej redakcji na dole strony w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie zrozumiały

Poprawna pisownia, znaczenie: nie zrozumiały to połączenie partykuły nie oraz czasownika zrozumieć, odmienionego w trzeciej osobie liczby mnogiej, w czasie przeszłym. Zrozumieć to inaczej: zinterpretować coś lub coś pojąć, mieć świadomość mechanizmów zdarzeń, a dodatkowo: usłyszeć to, co zostało powiedziane. Należy zwrócić uwagę, że to sformułowanie powinno być zawsze pisane rozłącznie – tak bowiem zapisujemy wszystkie połączenia partykuły nie z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Choć stworzony z myślą o dzieciach, artykuł był nie zrozumiały, a bardzo zagmatwany.
Partia swój program wyborczy przedstawiła w nie zrozumiały, ale pełny ogólników sposób.
Choć próbowałam wytłumaczyć im to kilka razy, nie zrozumiały, że miałam dobre zamiary.
Wśród pisku i zgiełku tłumu nie zrozumiały, co kolega chciał im przekazać.


Poprawna pisownia

niezrozumiały

Poprawna pisownia, znaczenie: niezrozumiały z kolei to zaprzeczony za pomocą partykuły nie przymiotnik zrozumiały, oznaczający coś łatwego do zrozumienia lub wytłumaczenia oraz coś możliwego do zrozumienia i wytłumaczenia. W większości przypadków zwrot ten powinien być zapisywany łącznie, w myśl zasady, nakazującej taki właśnie zapis wyrazu nie z przymiotnikami w stopniu równym.
Od powyższej reguły jest jednak wyjątek – kiedy partykuła nie ma w zdaniu być wyraźnym zaprzeczeniem czasownika, a co więcej w tej samej wypowiedzi jest użyta dla niego alternatywa, wówczas konstrukcja ta powinna być zapisana osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Osoby te, właśnie przez tak niezrozumiały dla nas sprzeciw niektórych środowisk, w życiu codziennym doświadczają szykan i przemocy.
Dla kilkuletnich dzieci, które jeszcze kilka miesięcy temu chodziły do przedszkola, szkoła to inny, często niezrozumiały świat.
Wyrok sądu był dla mnie co najmniej niezrozumiały.