Niepoprawna pisownia

nie przerwanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nieprzerwanie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nieprzerwanie odnosi się do działań i wydarzeń, które rozgrywają się bezustannie, bez pauz i niepotrzebnych przestojów. Odnosi się także do długofalowych wydarzeń i tego, co powtarza się regularnie przez dłuższy okres czasu.
Nieprzerwanie należy zapisywać łącznie. Jest to przysłówek, wobec którego stosujemy ogólną zasadę, że nie z przysłówkami pisze się zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieprzerwanie od sześciu miesięcy pracuję nad jednym projektem i mam go już serdecznie dość.
Ten komputer musi pracować nieprzerwanie, ponieważ podtrzymuje główny, firmowy serwer.
Edward śmiał się nieprzerwanie tak długo, aż łzy pociekły mu po policzkach, a brzuch rozbolał.