Kierowca jest to osoba uprawniona do kierowania pojazdami na podstawie zdanego egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy. Kierowca oznacza również wykonywany zawód.
Jest to rzeczownik w liczbie pojedynczej, rodzaju męskoosobowego, który pochodzi od czasownika kierować. Wyrazy pokrewne: kierunek, skierować, kierunkowy. W odmianie przez przypadki obydwie formy słowa: kierowcą i kierowcom są prawidłowe. Kierowcą jest odpowiedzią narzędnika (z kim? z czym?), w liczbie pojedynczej. Natomiast kierowcom odpowiada na pytanie celownika (komu? czemu?), w liczbie mnogiej.

Poprawna pisownia

kierowcą

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kierowcom

Poprawna pisownia


Przykłady poprawnej pisowni

Na kursie prawa jazdy kategorii B1 instruktor tłumaczył dokładnie przyszłym kierowcom autobusu, zasady jazdy po łuku.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego otrzymali polecenie, aby wszystkim zatrzymanym kierowcom wręczać ulotki dotyczące pierwszej pomocy.
Jeżeli będziesz dużo jeździła i nauczysz się parkowania równoległego i prostopadłego to na pewno zostaniesz dobrym kierowcą.