Mamy tu przypadek osobowej formy czasownika użytego w funkcji bezosobowej, dlatego też byłoby piszemy łącznie.

Poprawna pisownia

byłoby

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „być” o znaczeniu: istnieć, żyć, przebywać, znajdować się w jakimś miejscu, trwać przez pewien czas, mieć miejsce, zdarzać się, odbywać się, brać w czymś udział, uczestniczyć, znajdować się w jakimś stanie, doznawać czegoś. Samo „byłoby” zaliczane jest do osobowych form czasowników, z czego wynika jego łączna pisownia z cząstką -by.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłoby fajnie gdyby za 3 dni była tak samo ładna pogoda, co dzisiaj.
Byłoby sporym nietaktem przyjście do teatru w odzieży sportowej.
Najlepiej byłoby, gdyby Marek wycofał się z tego niezbyt przemyślanego pomysłu.


Niepoprawna pisownia

było by

Niepoprawna pisownia