Niepoprawna pisownia

nie wątpliwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewątpliwie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, który został utworzony z połączenia partykuły nie oraz kolejnego przysłówka wątpliwie, pochodzącego od przymiotnika wątpliwy. W języku polskim obowiązuje reguła, która mówi, że połączenia nie z przysłówkami w stopniu równym, które utworzone zostały od przymiotników, należy zapisywać łącznie. Ma ona zastosowanie w przypadku powyższego zwrotu – przysłówek ten każdorazowo piszemy razem.
Mówiąc niewątpliwie, przekazujemy, że coś nie ulega wątpliwości, jest pewne, niezawodne. Inaczej: bez wątpienia, bezsprzecznie, bezspornie, na pewno, ewidentnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Zachowanie Twojej córki niewątpliwie przysparza Ci wiele zmartwień i problemów.
Niewątpliwie będzie dziś padać, więc nie zapomnij wziąć ze sobą parasola.
Niewątpliwie mu się podobasz – nie może spuścić z Ciebie wzroku.


Niepoprawna pisownia

nie wontpliwie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewontpliwie

Niepoprawna pisownia