Poprawna pisownia

nie lepsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielepsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie leprze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieleprze

Niepoprawna pisownia