Niepoprawna pisownia

ukojić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ukoić

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawna wersja tego określenia to ukoić. Jest to forma dokonana czasownika koić, który ma pochodzenie starosłowiańskie. Ze względu na swoje korzenie powinien być zapisywany przez i, zgodnie z pierwowzorem.
Ukoić oznacza załagodzić, uśmierzyć, uspokoić. Często odnosi się do bólu fizycznego, ale może dotyczyć także kwestii emocjonalnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten środek powinien ukoić ból na kilka godzin, ale proszę go brać z rozwagą, gdyż nie wolno go przedawkować.
Od kilku godzin nie mogę ukoić małego Jasia. Ciągle płacze z powodu bolesnego ząbkowania.
Możesz spróbować ukoić nerwy na różne sposoby, na przykład słuchając ulubionej muzyki.