Niepoprawna pisownia

nie koniecznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: kiedy w zdaniu chcemy poinformować jednocześnie o braku konieczności oraz zaproponować alternatywę dla niej, wówczas wskazana będzie pisownia rozdzielna, na przykład: Nie koniecznie, ale z chęcią zatrudniłabym kogoś do pomocy przy dziecku.


Poprawna pisownia

niekoniecznie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażeniem tym określamy brak absolutnej potrzeby, nie całkiem, nie zupełnie. W niektórych sytuacjach może być również użyte jako synonim zwrotów: opcjonalnie, być może, możliwe.
Powyższe określenie powstaje z połączenia partykuły nie z przysłówkiem koniecznie, tworząc kolejny przysłówek. Wedle obowiązującej w języku polskim zasady nakazującej łączną pisownię nie z przysłówkami w stopniu równym, wyraz niekoniecznie również zasadniczo powinno się zapisywać razem. Warto podkreślić, że istnieje wyjątek od tej reguły, opisaliśmy go wyżej.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodzenie po terenie basenu bez klapek to niekoniecznie dobry pomysł.
Bardzo chciałabym wybrać się do Grecji, ale niekoniecznie w okresie największych upałów.
Przejście tą ulicą po zmroku to niekoniecznie bezpieczny pomysł.