Poprawna pisownia

wyczekana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy czekana

Niepoprawna pisownia