Poprawna pisownia

włączyć

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest włączyć. Według zasad ortograficznych języka polskiego samogłoskę ą należy zapisywać w wyrazach pochodzenia rodzimego, jak i w zapożyczeniach, gdy występuje ona przed spółgłoskami zwarto-wybuchowymi, takimi jak: b, cz, d, dz, p, t. W słowie włączyć samogłoska ą występuje przed cz, dlatego taki zapis jest poprawny.
Słowo włączyć oznacza spowodowanie uruchomienia jakiegoś procesu, urządzenia bądź mediów, takich jak prąd, gaz czy woda. Odnosi się do połączenia kilku mniejszych elementów z większą całością. Może oznaczać, że jedna osoba zachęca drugą do udziału w jakimś wydarzeniu, wciąga do czegoś, np. do zabawy.
Jest to również uruchomienie sprzętu i odbiór audycji albo filmu.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciał wiedzieć, co wydarzyło się ostatnio na świecie, dlatego postanowił włączyć telewizję i obejrzeć wiadomości.
Żeby dostać się na autostradę, musiał sprawnie włączyć się do ruchu, by przy tym nie zagrażać sobie i innym kierującym.
Musiał włączyć komputer, aby sprawdzić w Internecie, jaka będzie pogoda. Było to istotne podczas rejsu jachtem.


Niepoprawna pisownia

włonczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włanczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włanczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włączydź

Niepoprawna pisownia