Niepoprawna pisownia

pomażyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomarzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomarzyć należy zapisywać przez rz. Pochodzi ono od czasownika marzyć i rzeczownika marzenie, który posiada pokrewny wyraz mara. Następuje w nim wymiana głoski rz na r, która warunkuje poprawną pisownię.
Pomarzyć oznacza marzyć, śnić o czymś przez jakiś czas. Często jest używane w kontekście sytuacji, które nie mogą się nigdy ziścić.

Przykłady poprawnej pisowni

Możesz sobie tylko pomarzyć o takim samochodzie, skoro pracujesz na ćwierć etatu.
Chciałaby pomarzyć dłużej, ale szara rzeczywistość wyrwała ją z przyjemnego snu.
O takich wspaniałych wakacjach, jak w ubiegłym roku, móżdżku sobie tylko pomarzyć.


Niepoprawna pisownia

po marzyć

Niepoprawna pisownia