Poprawna pisownia

niedowidzenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do widzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dowidzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo widzenie

Niepoprawna pisownia