Niepoprawna pisownia

Ameli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Amelii

Poprawna pisownia, znaczenie: Amelia to żeńskie imię, które pochodzi z języka germańskiego i powstało z połączenia dwóch innych imion: Amalgunda i Amalberga. Oznacza również miasto położone we Włoszech, będące jednocześnie stolicą tamtejszej gminy o takiej samej nazwie. Z kolei w medycynie amelia to wrodzony brak kończyn.
Amelii to wyraz pochodzący od słowa Amelia (mianownik). Występuje w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także dopełniaczu liczby mnogiej. Poprawnym jego zapisem jest Amelii, z dwoma ii na końcu wyrazu. Wynika to z zasady ortograficznej, mówiącej, że słowa, które są zapożyczeniami z języków obcych, w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku kończą się na -ii, jeśli w mianowniku liczby pojedynczej zakończone są na -ia. Reguła ta dotyczy imion, podobnie jak pozostałych rzeczowników czy nazw.

Przykłady poprawnej pisowni

Bez pomocy mamy małej Amelii z trudem udało się usiąść na wysokiej huśtawce.
Lekarz powiedział, że to będzie dziewczynka, więc myślałam o ochrzczeniu ją imieniem Amelia?
Podobają mi się imiona pochodzenia germańskiego, ale oprócz mojej ulubionej Amelii podoba mi się też polskie imię Anna.


Niepoprawna pisownia

Amelji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Ameljii

Niepoprawna pisownia