Niepoprawna pisownia

opatrznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dawne znaczenie opatrzny: troszczący się o coś, zapobiegliwy, przezorny, gospodarny, inaczej opatrznościowy.


Poprawna pisownia

opacznie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poprawne to opacznie, które oznacza na opak, w sposób odwrotny do zamierzonego, błędny. Jest to przysłówek, który powstał właśnie od na opak, co uwarunkowało jego pisownię.
Jednocześnie warto zauważyć, że słowo opatrznie jest obecnie archaizmem i nie występuje w zwykłej, użytkowej polszczyźnie. Funkcjonowało jeszcze w XIX i na początku XX wieku, kiedy oznaczało ostrożnie, troskliwie. Wciąż jednak pozostała w polszczyźnie opatrzność (np. Boża), czy słowo nieopatrznie, czyli nieostrożnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Opacznie cię zrozumiałem, przepraszam. Możesz mi to na wszelki wypadek jeszcze raz wyjaśnić?
Chyba opacznie coś usłyszała, przez co narobiła sobie problemów. Teraz musi wszystko odkręcić.
Jak zawsze, zrozumiałaś wszystko opacznie. Czy ty nie możesz chociaż raz mnie dobrze posłuchać?