Poprawna pisownia

dwóm

Poprawna pisownia, znaczenie: dwóm to jedna z form odmiany rzeczownika dwa – jego celownik, który odpowiada na pytania czemu? i komu?) we wszystkich rodzajach. Mamy tu do czynienia z ó wymiennym, czyli sytuacją gdzie w innej formie wyrazu bądź wyrazie pokrewnym zachodzi wymiana ó na samogłoskę a, e albo o. Opisana oboczność w tym konkretnym przypadku ma miejsce w formie wymiany słowa dwóm na dwom.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie ufałbym tym dwóm typom, moim zdaniem wyglądają podejrzanie.
Marek powierzył sekret swoim dwóm najlepszym kumplom, ci jednak nie dotrzymali go w tajemnicy.
Gdybyś chciał pomóc dwóm topiącym się osobom musisz zrobić to pojedynczo, nie dasz rady uratować ich jednocześnie.


Niepoprawna pisownia

dwum

Niepoprawna pisownia