Niepoprawna pisownia

nawed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nawet

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wet

Niepoprawna pisownia