Niepoprawna pisownia

nawed

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nawet

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nawet jest partykułą, która może służyć do podkreślenia niewielkiej ilości, ale także do wyrażenia własnej obojętności na daną sytuację. Wykorzystuje się ją także do wskazania zdziwienia i podkreślenia niecodzienności pewnej sytuacji.
Nawet należy zapisywać przez t, co jest zgodne z jego tradycyjną pisownią. Ze względu na staropolskie pochodzenie tego słowa, oznaczające na koniec, należy zapamiętać jego historyczną pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Nawet gdybyś nie chciał tego zrobić, najpewniej i tak byś musiał, ponieważ to tata decyduje.
Nie zostawiłeś mi nawet jednej złotówki w portfelu i uważasz, że nie masz mi nic do wyjaśnienia?
Nie masz nawet cienia szacunku dla starszych osób, skoro zachowujesz się tak bezczelnie!


Niepoprawna pisownia

na wet

Niepoprawna pisownia