Niepoprawna pisownia

protokuł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

protokół

Poprawna pisownia, znaczenie: formalny dokument stanowiący sprawozdanie z przebiegu czynności urzędowych; pisemne sprawozdanie z posiedzenia bądź zebrania; zbiór zasad i reguł postępowania w określonych okolicznościach; (w technologii) zbiór zasad współpracy oprogramowania i urządzeń informatycznych.


Niepoprawna pisownia

prodokół

Niepoprawna pisownia