Poprawna pisownia

nie zdaje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezdaje

Niepoprawna pisownia