Kierowca jest rzeczownikiem męskoosobowym w liczbie pojedynczej, pochodzi od czasownika kierować. Wyrazy pokrewne: kierowanie, kierowniczy, kierowniczo. W odmianie przez przypadki słowo kierowca przyjmuje następujące formy:
– Narzędnik z kim? z czym? – z kierowcą, liczba pojedyncza.
– Celownik komu? Czemu?kierowcom, liczba mnoga.
Kierowcą (w liczbie pojedynczej) i kierowcom (w liczbie mnogiej) są to obydwie prawidłowe formy.
Kierowca oznacza osobę kierującą pojazdem: samochodem, motocyklem lub czterokołowcem. Uprawnieniem do kierowania jest prawo jazdy. Słowo kierowca używa się również w odniesieniu do wykonywanego zawodu.

Poprawna pisownia

kierowcom

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kierowcą

Poprawna pisownia


Przykłady poprawnej pisowni

Wszyscy mali chłopcy marzą o zostaniu dzielnym strażakiem, nieustraszonym policjantem lub szybkim kierowcą autobusu.
Kasia uciekła z domu i pojechała na wycieczkę do Zakopanego z kierowcą swojego taty, w którym bez pamięci się zakochała.
Bardzo ważne jest uświadomienie wszystkim kierowcom, jak ważne jest prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy.