Niepoprawna pisownia

choduje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hoduje

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo hoduje oznacza wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, które są wykorzystywane do uzyskania jak najlepszego wzrostu roślin. Czasem odnosi się to również do chowu zwierząt.
Hoduje należy zapisywać przez h, ponieważ jest to słowo zapożyczone z języka ukraińskiego lub rosyjskiego. Przywędrowało do Polski w XVI wieku i zostało mocno zasymilowane, jednak jego pisownia wciąż powinna być zgodna z oryginałem.

Przykłady poprawnej pisowni

Łucja hoduje wokół domu wiele pięknych krzewów, które sprawiają, że zawsze unosi się tam słodki zapach.
Aleksandra bardzo lubi iglaki, dlatego hoduje kilka ich gatunków na tarasie oraz w ogrodzie.
Krzysztof nie wiedział, jak hoduje się węża, dopóki jego syn nie zdecydował się na zakup jednego.