Poprawna pisownia

dworze

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie dworze wywodzi się od dwór. Oznacza otoczenie jakiegoś obiektu i w tym znaczeniu stosowane jest zazwyczaj. Jednak może odnosić się także do ziemskiej lub arystokratycznej posiadłości, na przykład do pałacu, wraz z jego wszystkimi budynkami gospodarczymi i okolicznym terenem. Jest to również całokształt ludzi, mieszkających w tym miejscu, czyli właściciel, jego rodzina i pracownicy. W węższym kontekście słowo wykorzystywane jest do opisu najbliższych osób z otoczenia króla.
Dworze zawsze powinno być zapisane przez rz. Wynika to z faktu, że słowem pokrewnym do niego jest dwór, który zapisujemy przez r. Pozwala to na wymianę głoski r na rz, co przekłada się na ostateczny zapis słowa dworze.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie chce mi się wchodzić na górę, więc zanim się wyszykujesz, poczekam na ciebie na dworze.
Na dworze królewskim zawsze przebywało wielu gości, ambasadorów, doradców i wysłanników.
Kiedy ostatni raz byłem w tamtym dworze, odbywał się tam akurat konkurs muzyczny dla dzieci.


Niepoprawna pisownia

dwoże

Niepoprawna pisownia