Niepoprawna pisownia

włukno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włókno

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo włókno odnosi się do jednostki strukturalnej licznych materiałów, mającej dużą długość i niewielki przekrój poprzeczny. Mogą stanowić materiał naturalny (np. pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego) bądź syntetyczny (sztucznie wyprodukowane przez człowieka np. z polimerów). Wykorzystywane są do produkcji kolejnych materiałów, m.in. filców i przędz.
Określenie włókno powinno być zapisywane przez ó. Wywodzi się ono od starosłowiańskiego słowa *vļ’kti, *vlekǫ, które oznacza wlec się, ciągnąć się. Dodanie przyrostka *-ъno sprawiło, że powstało wraz z rozwojem języka włókno.

Przykłady poprawnej pisowni

Włókno nylonowe jest niezwykle cienkie i stosunkowo delikatne, przypomina nieco pajęczą nić.
Wełna to naturalne włókno, które powstaje na skutek obcięcia okrywy włosowej owiec, kóz i lam.
Bawełna to jedno z naturalnych, roślinnych włókien, używanych do produkcji tkanin odzieżowych.


Niepoprawna pisownia

wukno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wókno

Niepoprawna pisownia