Niepoprawna pisownia

usionćcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

usiądźcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usiąćcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usiondźcie

Niepoprawna pisownia