W języku polskim dopuszczalne jest stosowanie obu powyższych form, należy jednak zwrócić uwagę, że każda z nich oznacza coś innego, a zatem powinny być używane w innych sytuacjach. Przedstawionych form nie należy stosować wymiennie, gdyż zawsze będzie to błąd. Poniżej przygotowaliśmy definicje i przykłady, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć to zagadnienie, pamiętaj też, że możesz zadać swoje pytanie w komentarzach, a nasza redakcja udzieli Ci odpowiedzi.

Poprawna pisownia

ponadto

Poprawna pisownia, znaczenie: ponadto to partykuła nawiązująca do poprzedniego kontekstu wypowiedzi, wprowadzająca nową informację na omawiany już wcześniej temat. Ciekawostką jest tutaj fakt, że po tym wyrazie (bez względu na jego miejsce w zdaniu) nie należy stawiać przecinka. Znaczenie takiego zapisu jest tożsame z: oprócz tego, w dodatku, poza tym.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem wypoczęty i gotowy, a ponadto trenowałem do tych zawodów od przeszło pół roku.
Muszę jutro przygotować obiad na dwa dni, a ponadto wpaść z wizytą do koleżanki.
Ponadto nie należy zapominać, że globalne ocieplenie zagraża wszystkim gatunkom roślin i zwierząt.


Poprawna pisownia

ponad to

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie ponad to pisane osobno to dawne połączenie przyimkowe, współcześnie wychodzące już z użytku. Oznacza ponad coś i jest stosowane jako zamiennik konstrukcji więcej niż.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie rób niczego więcej ponad to, co Ci kazano.
Nie wiem czy dam radę zrobić cokolwiek ponad to, co zaplanowałem jako minimum.
W ubiegłym roku przychód spółki wyniósł pół miliona, a w tym roku tylko do czerwca wynosi 100 tysięcy ponad to.


Niepoprawna pisownia

po nadto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nad to

Niepoprawna pisownia