Znaczenie słowa powierzchnia: zewnętrzna strona; określony obszar, o ograniczonych rozmiarach; wierzchnia warstwa. Obie formy, tj. zarówno powierzchnią jak i powierzchniom są poprawne, jednak nie należy ich stosować wymiennie – wybór właściwej formy zależy od kontekstu zdania. Zobacz nasze przykłady i zapoznaj się z definicjami każdego ze znaczeń.

Poprawna pisownia

powierzchnią

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Pod powierzchnią ziemi znajdowały się sekretne drzwi prowadzące wgłąb ziemi.


Poprawna pisownia

powierzchniom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek przyglądał się powierzchniom obu brył, starając się ustalić, która z nich jest większa.